ARTICLES

חברה לפינוי אשפה בפתח תקווה

על תפקידה של חברה לפינוי אשפה פתח תקווה

חברה לפינוי אשפה פתח תקווה עוסקת בפינוי פסולת מסוגים שונים. הפרדת הפסולות בקצה הלקוח משתנה מעיר לעיר והמיקומים של פחי המיחזור השונים גם כן משתנה. מרכז עיסוקה של חברה לפינוי אשפה פתח תקווה הוא איסוף האשפה מהפחים הירוקים של הפסולת הביתית, שלא ניתנת למיון ביתי. בפתח תקווה ניתן למצוא ברוב הבינינים גם פחים כחולים לנייר וכתומים לאריזות שונות. בסדר גודל של מרחק הליכה מהבית ניתן למצוא פחים סגולים לזכוכית, כלובי מחזורית לבקבוקי פלסטיק. בעיר מפוזרות במיקומים שונים, מיחזוריות לטקסטיל, קרטוניות לקרטון עבה ומתקני איסוף מיוחדים לפסולות אלקטרונית.

פחים ירוקים

כאמור, הפחים הירוקים מיועדים לפסולת בלתי ממוינת ושם נמצאת המסה המרכזית של איסוף פסולת פתח תקווה. הפסולת הנאספת מהפחים הירוקים היא זו שאיננה ניתנת למיון במתקני המיחזור. מרבית הפסולת הנאספת מהפחים הירוקים באמצעות חברה לפינוי אשפה פתח תקווה מיועדת להטמנה ולא למיחזור. ישנם תהליכי מיון לאשפה הביתית שנועדו, להפריד פסולות יבשה ורטובה, על מנת לטפל בפסולת האורגנית בנפרד. איסוף פסולת פתח תקווה מהפחים הירוקים כולל חיתולים, מגבונים לחים, פסולת שאינה אריזות, פסולת אורגנית וכל פסולת שאיננה ניתנת למיון בפחי המחזור האחרים.

פחים כחולים

הפחים הכחולים המפוזרים כמעט בכל בניין נועדו לנייר. לפי הערכות שונות, קרטון ונייר מהווים כעשרים וחמישה אחוז מכלל הפסולת המופקת בישראל, ולכן הובלתם למיחזור באמצעות חברה לפינוי פסולת פתח תקווה יכולה לצמצם באופן משמעותי את היקף האשפה המגיעים למטמנות. חשוב להבין שהשימוש החוזר בקרטון ונייר מפחית גם את הצורך בייצור נייר חדש, שכרוך בכריתת עצים ברחבי העולם, תוך פגיעה גדולה בסביבה ועתיד כדור הארץ. התכולה שנאספת בפחים הכחולים משונעת במשאיות של חברה לפינוי פסולת פתח תקווה למפעלי המיחזור.

חברה לפינוי אשפה פתח תקווה – פסולות בניין

על מנת להציב ברחבי פתח תקווה מכולה לפסולת בניין עבור שיפוץ מבנים, יש להגיש בקשה הכוללת את מיקום המכולה, תקופת הזמן שהמכולה תוצב והתחייבות לכיסוי של המכולה בסופו של כל יום עבודה. אם אתם עושים שיפוץ קטן ולא רוצים או צריכים מכולה שלמה, כדאי לכם ליצור קשר עם חברת שקד פינוי פסולת בניין. החברה מפנה פסולות בניין ברחבי פתח תקווה גם בכמויות קטנות, ללא צורך במכולה שלמה, על כל העלויות הכרוכות בכך. חברת שקד פינוי פסולת בניין מטפלת בשקי הפסולות של הלקוחות בהתאם לחוק ולנהלים ומפנה אותם באופן בטיחותי ומסודר למרכזי המיון הייעודיים.

שירותים נוספים

MORE