ARTICLES

חברה לפינוי פסולת בהרצליה

על תפקידה של חברה לפינוי פסולת הרצליה

חברה לפינוי פסולת הרצליה עוסקת בפינוי של פסולת מסוגים שונים. הפרדת הפסולות העירונית משתנה מעיר לעיר וכך גם לגבי המיקומים של פחי המיחזור השונים המפוזרים בעיר. במרכז עיסוקה של חברה לפינוי פסולת הרצליה הוא איסוף האשפה מהפחים הירוקים של הפסולת הביתית. הפחים הירוקים בהרצליה מיועדים לפסולות רטובה כגון, שאריות מזון אורגניים ופסולת יבשה דוגמת, כלים חד פעמיים, חיתולים ומגבונים וכדומה. במקרים רבים במרכז המיון הראשוני יבצעו הפרדה בין הפסולת הרטובה והיבשה, לשם טיפול סביבתי יותר בפסולות. במידה ובסביבתכם ניתן למצוא קומפוסט, מומלץ לקחת אליו את שאריות המזון האורגניים, על מנת להפחית את כמות האשפה העירונית.

מיחזור בהרצליה

כמו בערים אחרות עם אוכלוסייה מבוססת ובעלת מודעות סביבתית ואקולוגית, איסוף פסולת הרצליה הינו מתקדם מאוד מהבחינה העירונית. ניתן לראות איסוף פסולת הרצליה בהפרדה ברמה גבוהה כבר מהרמה הביתית. ניתן למצוא בבניינים את הפחים הכחולים למחזור נייר והפחים הכתומים לאריזות שונות, כשהם מלאים בהתאם להוראות. ברחבי העיר מפוזרים פחים סגולים לזכוכית, כלובי רשת לבקבוקי פלסטיק. בעיר מפוזרות במיקומים שונים גם, מיחזוריות לבגדים משומשים להעברה לנזקקים, קרטוניות לקרטון עבה ומתקני איסוף ייעודים עבור הפסולות האלקטרונית.

מיחזור נייר

לפי הערכות שונות, קרטון ונייר מהווים כרבע מכלל הפסולת המופקת בישראל, ולכן הובלתם למיחזור באמצעות חברה לפינוי אשפה הרצליה יכולה לצמצם באופן משמעותי, את היקפי האשפה המגיעה למטמנות. חשוב להבין שהשימוש החוזר בקרטון ונייר, מפחית גם את הצורך בניצול המשאבים הנדרשים בעבור ייצור נייר חדש. מיחזור הנייר בעזרת חברה לפינוי פסולת הרצליה יכול בסופו של דבר, להפחית את כריתת העצים ברחבי העולם, על כל המשתמע מכך לעתיד כדור הארץ. התכולה שנאספת בפחים הכחולים משונעת במשאיות של חברה לפינוי אשפה הרצליה למפעלי המיחזור והלאה לשימוש במגוון תעשיות שונות.

חברה לפינוי פסולת הרצליה עבור פסולת בניין

אם אתם עושים שיפוץ קטן ולא רוצים או אינכם צריכים מכולה שלמה, כדאי לכם ליצור קשר עם חברת שקד פינוי פסולת בניין. החברה מפנה פסולות בניין ברחבי הרצליה גם בכמויות קטנות, ללא צורך במכולה שלמה, על כל העלויות הנלוות בכך. חברת שקד פינוי פסולת בניין מטפלת בשקי הפסולות של הלקוחות, בהתאם להוראות החוק ולנהלים העירוניים ומפנה אותם באופן בטיחותי ומסודר למרכזי המיון להמשך טיפול, מיחזור והטמנה.

שירותים נוספים

MORE