ARTICLES

פינוי פסולת בניין באשדוד

מה חשוב לדעת לגבי פינוי פסולת בניין אשדוד

פינוי פסולת בניין אשדוד כמו בכל מקום אחר, שונה מפסולות עירונית רגילה. אסור להשליך פסולות בניין למכלים העירוניים המיועדים לפסולות הביתית. בכל עבודת בנייה חדשה או בעבודות שיפוץ, חובה לבצע פינוי פסולת בניין אשדוד באופן מסודר והעברה לטיפול כדין. פסולת בנייה מכילה מגוון של חומרים שונים ובניהם חומרים מסוכנים היכולים לגרום לזיהום של האוויר, הקרקע ומי התהום. 

טיפול והפרדה

חומרי הבנייה שנותרים לאחר העבודה מחייבים פינוי פסולת בנייה אשדוד לשם טיפול, מחזור והטמנה של המרכיבים השונים בפסולת. הטיפול שלא בהתאם לתקנות, עלול לגרום נזקים בריאותיים וסביבתיים. מסיבה זו אי פינוי פסולת בנייה אשדוד או פינוי למקום אסור יכולים להיות עבירות פליליות. בין המרכיבים המסוכנים השונים שניתן למצוא בפסולת בניין, חשוב לציין חומרי צבע ואיטום, דבקים, תוספים ואף אסבסט. פינוי פסולת בנין באתרי בנייה מתבצע באמצעות חברות קבלניות וצריך להיעשות בהתאם לכללי החוק והנהלים הרגולטוריים. 

חומרי גלם

כאשר פינוי פסולת אשדוד נעשה למקומות מוסדרים ניתן להוציא טרם הטמנתו הסופית של הפסולת, חומרי גלם יקרים שבהפקתם כבר נעשה שימוש במשאבים רבים. הטמנת חומרי גלם אלו באמצעות פינוי פסולת אשדוד במטמנת האשפה הרגילה, הינה בזבזנית ופוגעת בסביבה פעם נוספת, בכך שיש צורך בהוצאה נוספת של משאבים לייצור מחדש של חומרי הגלם. למעשה במקום לעשות שימוש נכון בחומרים ולהפוך אותם להזדמנות כלכלית, הרי שהם תופסים מקום במטמנה ועלויות הטיפול מושתות על הציבור כולו. כאמור כמויות משמעותיות מהפסולת הנוצרת במהלך תהליך הבנייה ניתנת למחזור ולשימוש נוסף. במרכזי המיון אלו מפרידים את הפסולות למרכיביה באופן שמאפשר לעשות בהם שימוש חוזר. במקרים מסוימים את ההפרדה בפסולות ניתן לבצע באופן חלקי, כבר באתר הבנייה ולבצע פינוי פסולת של החומרים השונים כשהם כבר בהפרדה. 

פינוי פסולת בניין אשדוד בידי חברה מקצועית

אם אתם זקוקים לשירותי פינוי פסולת בניין אשדוד צרו קשר עם דקל שקד, לשם תיאום פינוי מהיר ומקצועי של הפסולת. חברת שקד פסולת בניין, מבצעת פינוי גם של כמויות קטנות ומעבירה בצורה בטוחה, את הפסולת לאתרים המורשים בהתאם לנהלים הנדרשים. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נלווים, כגון שירותי מנוף מקצועיים, פינוי פסולת מחניונים באמצעות רכבים נמוכים ועוד.

שירותים נוספים

MORE