ARTICLES

פינוי פסולת בניין בשפלה

כל המידע על פינוי פסולת בניין בשפלה

פינוי פסולת בניין בשפלה נדרש בעת בניית בניינים חדשים ושיפוץ מבנים ישנים. במהלך בניית בנייני מגורים ומסחר, הפסולת נוצרת באופן טבעי לאורך תהליך הבנייה. פינוי פסולת בניין בשפלה באופן מוסדר חשוב מסיבות תברואתיות ומסיבות של שמירת שלום הציבור מפני מפגעים במרחב הציבורי. בכל תהליך של בנייה חדשה או שיפוץ, על הקבלן מוטלת החובה להסדיר את פינוי הפסולת בהתאם למאפיינה, באמצעות חברה המורשית בכך, לשם העברה של פסולת הבנייה והמשך טיפול לקראת ההטמנה באדמה.

מהי פסולת בנייה

החוק מגדיר פסולת בניין בתור פסולת גושית של חומרים ושיירים המשמשים לבנייה באופן ישיר או עקיף.  בהגדרה החוקית נכללים גם חלקי הריסות של מבנים ישנים וערימות אדמה. הגדרת החוק נועדה להיות רחבה במתכוון, על מנת להחיל את חובת פינוי פסולת בנייה בשפלה כמו בכל שאר הארץ, על כל סוג של פסולת בניין אפשרי. הטיפול בפסולת בנייה שלא בהתאם לתקנות, עלול לגרום נזקים בריאותיים וסביבתיים שונים. מסיבה זו אי פינוי פסולת או הפינוי למקום אסור, עלולים להיחשב לעבירות פליליות ולגרור ענישה לאחר העמדה לדין.

הפרדה באתר או במרכז המיון

במהלך עבודתה של חברה לפינוי אשפה בשפלה היא מובילה את הפסולות למרכזי מיון ומחזור ייעודיים. הרבה מהפסולת הנוצרת במהלך תהליך הבנייה ניתנת למחזור. במרכזים אלו ממיינים ומפרידים את הפסולות ומפרידים את כל המרכיבים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. במקרים מסוימים, את ההפרדה בפסולות ניתן לבצע כבר באתר הבנייה ולבצע פינוי פסולת בנייה בשפלה עבור החומרים השונים בהפרדה. במקרים אלו חברה לפינוי אשפה בשפלה תוביל את הפסולות המופרדת בהתאם לסוג החומר, לשם שימוש מחדש או למטמנה הסופית. השימוש החוזר בחומרי בנייה הינו נכון מכל ההיבטים, הכלכלי, האקולוגי, הסביבתי וזהו פשוט הדבר הנכון לעשותו.

פינוי פסולת בניין בשפלה באופן מקצועי

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי פינוי פסולת בניין בשפלה צרו קשר, באתר או בטלפון עם דקל שקד, לשם פינוי מקצועי ומהיר של הפסולת. חברת שקד פסולת בניין מבצעת פינוי של כמויות בכל גודל ומעבירה את פסולת הבנייה לאתרים המורשים בהתאם לנהלים השונים. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נלווים, כגון איסוף פסולת וניקיון חצרות, שימוש ברכב גבוה לפינוי גרוטאות ועוד.

שירותים נוספים

MORE