ARTICLES

פינוי פסולת בניין בבת ים

על פינוי פסולת בניין בת ים

פינוי פסולת בניין בת ים נועד עבור השאריות של חומרי הבנייה האיכותיים בהם נעשה שימוש בתהליך הבנייה בעיר. פסולת הבניין יכולה לכלול בלוקים, שברי אבן, מוטות ברזל, גושי בטון ואספלט, מרצפות, חלקי פלסטיק, לוחות גבס, שברי זכוכית, לוחות ופסולת עץ ועוד. נושא הטיפול בפסולת בניין נחשב לאחת מהבעיות הסביבתיות הקשות כיום במדינת ישראל. רוב הפסולת המעורבת מועברת ישירות להטמנה, שנחשבת לשיטת טיפול בזבזנית מבחינת השימוש בקרקע ובמשאבים סביבתיים נוספים.

מחזור למען הסביבה

כעיקרון ניתן בדרך כלל למחזר קרוב ל-95% מתכולת פסולת הבניין שנאספת מאתרי הבנייה באמצעות פינוי פסולת בנייה בשרון. כלומר, אפשר להפיק מכמעט כל מרכיבי הפסולת, חומרי בנייה באיכות טובה לשימוש נחוץ ובכך לחסוך בפעולות חציבה יקרות ומזהמות. חברה לפינוי אשפה בשרון שמבצעת בהתאם לנהלים, פינוי פסולת בניין בת ים יכולה להביא לחיסכון כספי עבור הציבור הישראלי ולתרום רבות לשמירה על אוצרות הטבע והמשאבים. פינוי פסולת בנייה בשרון ובכל ישראל הינו קריטי, לשם צמצום הפגיעה הסביבתית של המכרות והמחצבות ובמניעת המשך הפגיעה בשטחים הפתוחים וביערות בישראל עם פסולת בנייה. חברה לפינוי אשפה בשרון יכולה להוביל את ערימות הפסולת לשימוש עתידי כחומרי בנייה ממוחזרים.

תחומים שונים בפינוי

חברה לפינוי אשפה יכולה לטפל ספציפית בתחום של פסולות בנייה, כמו גם, להתמחות בתחום של פינוי ואיסוף גזם. פינוי גזם ושאריות עצים נועד להבטיח סביבה עירונית בטוחה ונקיה. איסוף הגזם במרחב העירוני, הינו בדרך כלל, חלק מתהליך פינוי הפסולת המסודר שנמצאה באחריות הרשות המקומיות. עם זאת, התחזוקה השוטפת של הרשות מיועד עבור שימושים סבירים בלבד ועבור כמויות גזם קטנות יחסית. כאשר יש צורך בפינוי מאסיבי, למשל בעקבות שיפוץ או בנייה, יש צורך לקבלת את השירות ישירות מהחברה לפינוי אשפה באופן פרטי.

פינוי פסולת בניין בת ים באופן מסודר

אם אתם זקוקים למידע נוסף לגבי פינוי פסולת בניין בת ים כדאי לכם להיות בקשר עם דקל שקד. חברת שקד פסולת בניין, מבצעת פינויים מסודרים גם של כמויות קטנות של פסולות בניין ומעבירה את הפסולת לאתרים המורשים, לשם המשך הטיפול כדין. בנוסף חברת שקד פסולת בניין, מציעה מגוון של שירותים מקבילים, בין היתר, פינוי של פסולת מחניונים בעזרת רכבים נמוכים, שירותי מנוף מקצועיים וכדומה.

שירותים נוספים

MORE