ARTICLES

פינוי פסולת בניין בחדרה

לגבי פינוי פסולת בניין חדרה

פינוי פסולת בניין חדרה נעשה בדרך כלל לאתר ההטמנה חדרה. אתר ההטמנה משתרע על פני 90 דונם ומחולק ל-4 אזורים תפעוליים שונים. באתר מתבצע מחזור והפרדה של הפסולת, על ידי מכונות ומכשירים מיוחדים למיון וריסוק הפסולות למרכיביה. פינוי פסולת בניין חדרה נעשה, באמצעות משאיות משא כבדות לאתר ההטמנה. מכונות גריסה מיוחדות יכולות לטפל בפסולת הבנייה, לדוגמה, בעזרת כף גורסת.

מאמצים ממשלתיים

משרדי הממשלה מוטרדים ממצב פסולת הבניין בישראל. לכן גובש נוהל מסודר שנועד לוודא כי פינוי פסולת חדרה מאתרי הבנייה, אכן יגיע בפועל לאתרים הייעודים לשם טיפול, מיון ומיחזור כנדרש. כאשר קבלן מבקש היתר בנייה לטובת בנייה של בניין משרדים או מגורים, עליו להצהיר על כמויות הפסולות הצפויות במהלך הבנייה. הוא אף נדרש לרכוש מראש מאתר ההטמנה הרלוונטי, שוברים לטיפול בהתאם לכמות הצפויה. על מנת לקבל היתר בנייה מהועדות המקומיות, צריך להציג את השוברים שנרכשו בפני הוועדה. לאחר סיום תהליך הבנייה, על מנת לקבל אישור של טופס ארבע, נדרש הקבלן להציג את אישורי הטמנה של הפסולת. לפני מתן האישור, הרשויות מוודאות התאמה בין הכמות שהוטמנה בפועל להצהרה המקדמית בבקשה לקבלת היתר הבנייה.

קבלן הפינוי

פינוי פסולת בניין חדרה מאתרי בנייה צריך להתבצע בעזרת חברות קבלניות, בהתאם לכללי החוק. על המכולות צריך להופיע פרטי הקשר של קבלן הפינוי. פינוי פסולת בנייה חדרה צריך להתבצע בהתאם לנהלים הרלוונטיים של המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לסוג הפסולת. בכל מקרה של שיפוץ או הרחבה, כדאי לוודא מול הקבלן המבצע, כי נושא פינוי פסולת חדרה מטופל כחוק. לפני תחילת העבודה חשוב לדעת בוודאות בידי איזו חברת פינוי פסולת בנייה חדרה יתבצע הפינוי בפועל מהאתר. האחריות החוקית להסדרה של כל נושא פינוי הפסולת כדין, חלה על בעל ההיתר הבנייה.

פינוי פסולת בניין חדרה גם בכמויות קטנות

אם אתם צריכים פינוי פסולת בניין חדרה בכמות קטנה יחסית, כדאי לכם להיות בקשר טלפוני או באמצעות הטופס כאן באתר, עם חברת שקד פסולת בניין. החברה מבצעת פינוי של פסולת בנייה בחדרה וסביבתה ומעבירה את הפסולת לאתרים הייעודים. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה שירותי מנוף מקצועיים, כמו גם, שירות פינוי פסולת מחניונים ואיסוף פסולת מחצרות.

שירותים נוספים

MORE