ARTICLES

פינוי פסולת בניין ברמת גן

על פינוי פסולת בניין רמת גן

פינוי פסולת בניין רמת גן שלא לאתרים המיועדים לכך, עלול לגרור קנסות גבוהים. תחת ההגדרה של פסולת בניין נכללות כל השאריות וחומרי הבנייה, שלא נעשה בהם שימוש. במהלך הבנייה כחלק מתהליך העבודה נוצר פסולת, בין היתר של מרצפות, בלוקים, חלקי פלסטיק ומתכת, דבקים ועוד. גם האריזות השונות שמשמשות, לשם העברת החומרים השונים ואריזתם, נחשבות לפסולת בניין וחובה לטפל בהם באמצעות, פינוי פסולת בניין רמת גן באופן מסודר.

עבירה חמורה

על פי החוק בישראל, השלכת פסולת בניין שלא באתרים המוסדרים היא עבירה פלילית, שהעונש עליה יכול להגיע אף לשנת מאסר בפועל. ההנחיות החוקיות לפינוי חלות על כל סוגי הבניה, כולל, בהריסת מבנים, שיפוץ ובניית מבנים חדשים. ההנחיות קובעות כי כל הפסולת שנוצרת בעקבות פעילות הריסה, חפירה או בנייה, חייבת להיות מטופלת בצורה המתאימה ובהתאם לנהלים. המחוקק מצפה מהיזם ומהקבלן לפעול למיחזור של הפסולת ככל שניתן. את מה שלא ניתן למחזר יש לפנות בהליך פינוי פסולת בנייה רמת גן למקום המיועד, שנקבע על ידי העירייה. יש לקבל אישור עבור פינוי פסולת בנייה רמת גן מבעוד מועד ואין להתחיל את העבודות, לפני הסדרת כל האספקטים של פינוי פסולת בניין רמת גן בהתאם לנהלים.

מהמבנה למכולה

בעת פינוי פסולת רמת גן צריך לקחת בחשבון גם את אופן הפינוי מתוך המבנה. כאשר נעשות פעולות של שיפוץ, הריסה ובניה בניה, בבניין במיקום הגובה מ- 3 מטרים, יש להשתמש בשרוול שפיכה, על מנת להעביר את הפסולת מתוך המבנה אל מכולת פינוי פסולת רמת גן בצורה ישירה. במהלך פינוי של הפסולת של שיפוץ המתרחש בבניין בגובה, אין להשתמש במעלית או במדרגות לצורך הפינוי. מכולות פינוי פסולת בניין רמת גן צריכה להיות מכוסה בעת שהיא לא בשימוש. הכיסוי נועד למנוע כניסה של עוברי אורח או ילדים לתוך המכולה. הכיסוי נועד גם  למנוע מחומרים מסוכנים הנמצאים בפסולות, להתפזר עם הרוח בסביבה העירונית, כמו גם מהפסולת להירטב מנוזלים, מה שיכול לפגוע ביכולות למחזר מרכיבים שונים.

פינוי פסולת בניין רמת גן גם בכמויות קטנות

אם אתם זקוקים לשירותי פינוי פסולת בניין רמת גן עבור כל כמות, כדאי לכם ליצור קשר עם דקל שקד מחברת שקד פינוי פסולת בניין. החברה מפנה פסולות בניין ברחבי רמת גן גם בכמויות קטנות בעת הצורך. חברת שקד פינוי פסולת בניין מטפלת בפסולת הבניין של הלקוחות, בהתאם לחוק ולנהלים. 

שירותים נוספים

MORE