ARTICLES

פינוי פסולת בניין בתל אביב

מה חשוב להבין על פינוי פסולת בניין תל אביב

פינוי פסולת בניין תל אביב כמו בכל עיר אחרת, שונה מהפינוי של פסולות עירונית רגילה. החוק אוסר להשליך פסולות בניין לפחים העירוניים המיועדים לפסולות הביתית או למיחזור. בכל תכנון של פרויקט בנייה חדש או בעבודות שיפוץ, צריך לבצע פינוי פסולת בניין תל אביב באופן מסודר.

בזבוז משאבים

כאשר פינוי פסולת תל אביב נעשה למקום ייעודי, ניתן למיין את הפסולת ולהפריד חומרי גלם יקרים לשימוש חוזר. בהפקת חומרי הגלם כבר נעשה שימוש במשאבים כלכליים וסביבתיים רבים. הטמנת חומרי גלם אלו באמצעות פינוי פסולת תל אביב במטמנת האשפה הרגילה או באתר פיראטי, הינה בזבזנית ופוגעת בסביבה. הדבר הנכון וההגיוני הוא, להפוך את חומרי הגלם הללו להזדמנות כלכלית ולהשתמש בהם באופן יצרני ולא לקבור אותם במטמנה, כאשר עלויות הטיפול מושתות על הציבור כולו. כאמור, כמויות גדולות מהפסולת הנוצרת במהלך תהליך הבנייה ניתן למחזור ולהכין לשימוש נוסף. במרכזי המיון הייעודיים מפרידים את הפסולות למרכיבים השונים ומכינים אותם בתהליכים שונים לשימוש חוזר. 

חומרים מסוכנים

חומרי הבנייה שנותרים לאחר תהליך העבודה מחייבים פינוי פסולת בנייה תל אביב לשם טיפול, מיחזור והטמנה של המרכיבים השונים של הפסולת. הטמנה פיראטית והטיפול שלא בהתאם לתקנות, עלול לגרום נזקים בריאותיים בחשיפה לאדם. מסיבות אלו זו אי פינוי פסולת בנייה תל אביב או פינוי למקום לא מוסדר יכולים להיות עבירות פליליות המצדיקות אף מאסר בפועל. בין המרכיבים המסוכנים השונים שניתן למצוא בפסולת בניין המפונה בידי, חברה לפינוי פסולת תל אביב חשוב לציין חומרי צבע, חומרי איטום, דבקים, תוספים ואפילו אסבסט. פינוי פסולת בנין באתרי בנייה צריך להתבצע באמצעות חברות קבלניות מורשות הפועלות, בהתאם לכללי החוק והנהלים הרגולטוריים השונים. 

פינוי פסולת בניין תל אביב בידי חברה מקצועית

אם אתם מחפשים שירותי פינוי פסולת בניין תל אביב ישתלם לכם ליצור קשר עם דקל שקד, לשם תיאום פינוי מהיר ומקצועי של הפסולת בתל אביב והסביבה. חברה לפינוי פסולת תל אביב שקד פסולת בניין, מבצעת פינוי של פסולות בנייה בכל כמות נדרשת ומעבירה אותה בצורה בטוחה, לאתרים מורשים. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נוספים, בין היתר, שירותי מנוף מקצועיים, ניקוי ופינוי פסולות מחצרות, פינוי פסולת מחניונים באמצעות רכבים נמוכים ועוד.

שירותים נוספים

MORE