ARTICLES

פינוי פסולת בנס ציונה

על פינוי פסולת נס ציונה

פינוי פסולת נס ציונה כולל את הפחים הירוקים לאשפה הרגילה ואת הגזם מהרחוב, כמו גם איסוף פסולות אלקטרונית ומיחזור טקסטיל. בתקופה האחרונה העיריה החלה לפרוס את הפחים הכתומים למיחזור אריזות ברחבי העיר. הפחים הכתומים מוצבים במרכזי המחזור העירוניים ובצמוד לטמוני הקרקע. בתוכנית הכללית עבור פינוי פסולת נס ציונה יש כוונה להציב את הפחים הכתומים בעתיד, בכל בניין רב קומות בעיר.

הכנסת הפח הכתום לנס ציונה

אם הפחים הירוקים מיועדים לאשפה ביתית שלא ניתנת למיון ברמת הראשוני, פינוי פסולת נס ציונה מהפחים הכתומים נועד, לשם החזרתם לשימוש בתעשייה. האריזות שיש להפריד לפח הכתום הן, אריזות ממתכת, מפלסטיק ומקרטון. אריזות הקרטון של המשקאות, שיש למחזר בפח הכתום הן, קרטוני מיץ וקרטוני חלב. אריזות פלסטיק שמתאימות לפח הכתום הן של, אריזות מזון, מוצרי טיפוח, מוצרי ניקיון ועוד. אריזות מתכת למחזור בפח הכתום, כוללות קופסאות שימורים ותרסיסים.

לגבי מיון האריזות

פסולת האריזות מהפחים הכתומים נאספת בימי פינוי קבועים. האריזות מועברות למתקן המיון בראשון לציון באמצעות, פינוי עצמי נס ציונה לשם חלוקת האריזות, לשבעה סוגי חומרים נפרדים. בתכנון של פינוי פסולת נס ציונה מעל 85% מפסולת האריזות תועבר ממרכז המיון למפעלי המיחזור ברחבי הארץ ובהמשך לשימוש חוזר במגוון תעשיות. המנגנון של פינוי פסולת נס ציונה עבור אריזות למחזור, הוסדר בהתבסס על חוק האריזות מ2011.  החוק הטיל אחריות על היבואנים והיצרנים של מוצרים ארוזים, למחזר את הפסולת של האריזות, בהתאם לסוג חומר הגלם ולפי יעדי מיחזור שונים. חוק האריזות מחייב את החברות לעבוד עם חברה מורשית ובעלת היתר נדרש, לשם ביצוע המיחזור בפועל.

פינוי פסולת נס ציונה עם קבלן מקצועי

בנוגע לנושא של פינוי פסולת בנייה נס ציונה יש לעשות פינוי עצמי נס ציונה לאתר מורשה, לשם המשך טיפול ומיחזור. במידה ואתם זקוקים לשירותי פינוי פסולת בנייה נס ציונה צרו קשר דרך האתר או בטלפון עם דקל שקד וחברת שקד פסולת בניין. החברה פועלת בהתאם לחוק ומפנה את פסולת הבניין מנס ציונה לאתרים המורשים באזור. חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נלווים, כגון, שירותי מנוף מקצועיים, איסוף פסולת בחצרות, פינוי פסולת מחניונים ברכבים ייעודיים, פינוי גרוטאות באמצעות רכב גבוה ועוד.

שירותים נוספים

MORE