ARTICLES

פינוי פסולת בראשון לציון

כל מה שרצית לדעת לגבי פינוי פסולת ראשון לציון

פינוי פסולת ראשון לציון מורכב מסוגים שונים של פסולת, פסולת מעורבת, פסולות בנייה, פסולות גזם ופסולות למחזור, כגון, נייר, בקבוקי פלסטיק, זכוכית וכדומה. המסה המרכזית עבור פינוי פסולת ראשון לציון היא של פסולת עירונית מעורבת הכוללת את הפסולות הביתית והעסקית, שאינה מופרדת בפחים נפרדים בנקודות האיסוף העירוניות שמתחת לבית. פינוי פסולת ראשון לציון של אשפה מתבצע לתחנות מיון ומעבר לפסולת עירונית ומשם לאתרי הטמנה שונים ברחבי הארץ.

צעדים סביבתיים בתחום הפסולת

צעדים סביבתיים נוספים שנעשו להגן על הסביבה הם חקיקת חוקי מיחזור ייעודיים שנועדו להפריד פסולות עירונית כבר בנקודת האיסוף. בעשור האחרון נכנסו לתוקף, חוק פסולת אריזות, חוק הפיקדון למכלי משקה וחוק פסולת אלקטרונית, שנועדו ליצור זרמי פסולת ספציפיים מקבילים, עבור איסוף פסולת ראשון לציון כמו גם מקומות אחרים. ראשון לציון מאופיינת באוכלוסיות במעמד סוציואקונומי גבוה ורמת ההפרדה בפחי המיחזור של התושבים בעיר גבוהה במיוחד. דבר זה מאפשר איסוף פסולת ראשון לציון של פסולות מעורבת ברמה מעט קטנה יותר.

פסולת בניין

שירותי חברה לפינוי אשפה ראשון לציון נדרשים גם עבור פסולת בניין. פסולת בניין נוצרת כתוצר לוואי של בנייה חדשה, הריסה ושיפוץ מבנים. פסולת בניין כוללת חומרים רבים כמו, בטון, פלסטיק, שיש, פלדה, עץ​ ועוד. פינוי פסולת ראשון לציון וטיפול מבוקר של פסולת הבניין נעשה באמצעות מיחזור והטמנה. המקצועיות של חברה לפינוי אשפה ראשון לציון יכול למנוע, היווצרות של מפגעים ונזק סביבתי וכך לעזור לשמור על הסביבה העירונית בטוחה ונקייה​.

פינוי פסולת ראשון לציון עם חברה מקצועית

באתרי הטיפול בפסולת בניין דואגים למיון החומרים השונים ולהפרדה של חומרי בניין ברי מיחזור. שאר החומרים עוברים להטמנה מסודרת תחת פיקוח. ההשלכה של פסולת בניין בראשון לציון שלא באמצעות פינוי מוסדר, היא עבירה חמורה. מעשה שכזה יכול להוביל להחרמת הציוד של מבצע העבירה ולקנס של 5,000 ש”ח, עבור כל מקרה שתועד. במידה והנכם נדרשים לפינוי פסולת בנין בראשון לציון צרו קשר עם חברת שקד פסולת בניין. החברה מבצעת פינוי מוסדר של כמויות קטנות וגדולות של פסולת בנייה למרכז המיון, בהתאם לנהלים של המשרד להגנת הסביבה. בנוסף חברת שקד פסולת בניין מציעה מגוון של שירותים נלווים כגון מינוף ואיסוף גרוטאות בעת הצורך.

שירותים נוספים

MORE